Calendar

 

2017-2018 st Nicholas Church, Malostranska squer at 6.pm organ and ………

17.4. two trumpets

18.5. Flute

31.5. Soprano,

5.6. trumpet

10.6.trumpet,mezzosoprano

3.7. Oboe

13.7. trumpet

29.7. soprano, flute

11.8.mezzosoprano

17.8.trumpet

24.8.oboe

27.8. soprano

15.9. soprano, alto

27.9.soprano

6.10.soprano

19.10. flute

1.1.2018 Mezosoprano, trumpet

 

 

 

 

 

 

 

2016-

Kostel Maří Magdaleny v Karlových Varech v 16.hod-S Barborou Poláškovou-mezzosoprán a Miroslavem Laštovkou-trubka

5.2. Kostel Maří Magdaleny v Karlových Varech v 16.hod-S Barborou Poláškovou-mezzosoprán a Miroslavem Laštovkou-trubka

5.3. Kostel Maří Magdaleny v Karlových Varech v 16.hod-S Barborou Poláškovou-mezzosoprán a Miroslavem Laštovkou-trubka

24.3. Sv. Mikuláš 18.hod. Ž, Vokálková flétna

3.4.Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

5.4.Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

6. dubna Sv. Mikuláš 18.hod. Rejlek, Bachtík trubky

16.4.VARHANNÍ NEŠPORY-Praha-Kostel Panny Marie pod Řetězem v 17.hod. M. Laštovka trubka

10.4.Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

12.4.Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

27. dubna Sv. Mikuláš 18.hod. M Šrůmová a M. Laštovka zpěv a trubka

30. května Sv. Mikuláš 18.hod. B Polášková mezzosprán

24.5.SNOUBENÍ ŽÁNRŮ-Chrám Pražského Jezulátka

Varhanní recitál duchovní hudby z různých žánrů

8. června Sv. Mikuláš 18.hod. Vaňkátovou, Vokálková zpěv, flétna

20.6. Závěrečný koncert 49. Ročníku Hudebního festivalu L. van Beethovena

Teplice Dům kultury v 19.hod. A. Guilmant-Symfonie pro varhany a orchestr č. 1 d moll. Hraje Severočeská filharmonie Teplice

14. července Sv. Mikuláš 18.hod. – Mátlová soprán

20.7.Vyšší Brod,KLÁŠTERNÍ KOSTEL Nanebevzetí Panny Marie ve 20.hod.

Program: Bach, Purcell, Handel aj. M. Kejmar trubka

26. července Sv. Mikuláš 18.hod. – Laštovka trubka

31. července Sv. Mikuláš 18.hod. – varhanní recitál

3.8. Vyšší Brod,KLÁŠTERNÍ KOSTEL Nanebevzetí Panny Marie ve 20.hod.

Program: Bach, Handel , Rossini, Dvořák aj. B. Polášková mezzosoprán

5. srpna Sv. Mikuláš 18.hod. – Vokálková flétna

25. srpna Sv. Mikuláš 18.hod. – Séquardtová hoboj

16.9. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL OLOMOUC

Chrám Sv. Mořice ve 20.hod. Program: Reger Wachet auf.., Durufle Toccata , Piazzola, Viklický, Wiedermann aj

21. září Sv. Mikuláš 18.hod. – Polášková, Rejlek zpěv trubka

24.9. SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI-22. Mezinárodní festival duchovního umění

Malá jazzová mše. Program Reger Wachet auf, jazzové skladby pro klasické varhany, Jazzová mše B.Chilccotta… Učinkují Jazzové trio a sbor

Kostel sv. Václava na Smíchově 19.30

28.9. Kostel sv. Václava na Proseku

Program: Varhany a housle. Housle Jůlie Svěcená

Pořádá Městská část Praha 9

19.12. ABONENTNÍ CYKLUS SEVEROČESKÉ FILHARMONIE TEPLICE

J. Rheinberger Koncert pro varhany a orchestr č. 2 g moll

Teplice Dům kultury v 19.hod. Hraje Severočeská filharmonie Teplice. Dir. ??

19.2. a 20.2. 2014 ORCHESTRÁLNÍ ŘADA FOK. A.Guilmant-Symfonie pro varhany a orchestr č.1 d moll, Smetanova síň Obecního domu v 19.30.hod. Hraje orchestr FOK, dir. H. M. Förster

Kalendář akcí 2012

1.1. Kostel Nejsvětější Trojice 19.hod-19.hod-Markéta Mátlová- soprán

3.1. Kostel Maří Magdaleny v Karlových Varech v 16.hod-S Barborou Poláškovou-mezzosoprán a Miroslavem Laštovkou-trubka

6.1.Tříkrálový koncert Chrudim-Chrudimská beseda 19.hod-M- Maroul- trubka

17.1. Kostel Maří Magdaleny v Karlových Varech v 16.hod-S Barborou Poláškovou-mezzosoprán a Miroslavem Laštovkou-trubka

25.2. Kostel Maří Magdaleny v Karlových Varech v 16.hod-S Barborou Poláškovou-mezzosoprán a Miroslavem Laštovkou-trubka

1.4. Smiřické svátky hudby-J. Svěcený-housle, Ž. Vokálková-flétna

7.4. Kostel Sv. Salvátora

18.hod. Duchovní hudba. Dir. A. Melichar

11.4. Kostel sv. Františka 20.hod-O. Socha-tenor, M. Baerová-soprán

13.4.Kostel sv. Františka 20.hod-O. Socha-tenor, M. Baerová-soprán

18. 4. Sv. František ve 20. hod -S Barborou Poláškovou- mezzosoprán, Danou Hegerovou- flétna

18. 4. Sv. Mikuláš 18.hod – varhanní recitál

20.4. Sv. František ve 20. hod -S Barborou Poláškovou- mezzosoprán,

23.4.Kostel sv. Františka 20.hod-O. Socha-tenor, M. Baerová-soprán

25.4.Kostel sv. Františka 20.hod-M- Lastovka-trubka, O. Socha-tenor

26. 4. Sv. Mikuláš 18.hod – L. Séquardtová-hoboj

26.4.Kostel sv. Františka 20.hod-M- Lastovka-trubka, O. Socha-tenor

28.4.Kostel sv. Františka 20.hod- O. Socha-tenor, M. Baerová-soprán

3. 5. Sv. Mikuláš 18.hod – M. Mátlová-soprán

4.5. Kostel sv. Františka 20.hod-B. Polášková-mezzosoprán, D. Hegerová-flétna

5.5. Chrám Pražského Jezulátka 19.30 Koncert duchovní hudby, Barbora Polášková mezzosoprán, J. Verner-Trubka

6.5.Kostel sv. Františka 20.hod-B. Polášková-mezzosoprán, D. Hegerová-flétna

11. 5. Sv. Mikuláš 18.hod – Ž.Vokálková-flétna

13.5. OSTROVSKÉ VARHANNÍ JARO Kostel Sv. Michaela a Panny Marie Věrné

19. 5. Sv. Mikuláš18.hod – Vladimírem Rejlkem a Janem Bachtíkem – Trubky

29.5.Kostel sv. Františka 20.hod-B. Polášková-mezzosoprán,Ž. Vokálková -flétna

30.5. Sv. Mikuláš 18.hod- I. Séquardt-hoboj

31.5.Kostel sv. Františka 20.hod-B. Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková -flétna

1.6. Koncert Horní libchavá-recitál 21.hod

1. 6. Sv. Mikuláš 18.hod – B. Polášková-Mezzosoprán

6.6.Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

11.6.Kostel sv. Salvátora. 18.hod. Varhanní koncert

8.6.Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

19.6. Královský nástroj ve všední den, Kostel Panny Marie pod řetězem 17.hod Praha 1

24.6.Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

23. 6. Sv. Mikuláš 18.hod – D.Vaňkátová, Ž.Vokálkovou-soprán, flétna

26.6. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

29. 6. Sv. Mikuláš18.hod – s prof. Rejlkem-Trubka

1.7. Festival Komorní hudby Český Krumlov-Kostel Božího Těla 16.hod-J. Hasenohrl –trubka

13.7. Festival PROMS Kutná hora-Sv.Barbora- J. Hasenohrl-trubka- Premiéra skladby E. Viklického-Variace pro trubku a varhany na píseň „Over the Rainbow“

7.7. Kytlice-recitál 19hod

17.7. Kostel Maří Magdaleny Karlovy vary B. Polášková mezzosoprán, M. Laštovka trubka

21.7. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

23.7. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

29.7. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

31.7. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

8.8.CHEBSKÉ VARHANNÍ LÉTO, Ž.Vokálková-flétna

14.8. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

16.8. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

26.8. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

28.8. Kostel Maří Magdaleny Karlovy vary B. Polášková mezzosoprán, M. Laštovka trubka

28.8. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

30.8 -Chrám S. Mikuláše 18.hod- I. Séquard-hoboj

7. 9 – Chrám S. Mikuláše 18.hods- V Rejlek-trubka

23.7 Chrám S. Mikuláše 18.hod – M. Laštovka-trubka

3.9.Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

4.9.Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

5.9.Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

17.9.Kostel.Sv Salvatora: Dir A. Melichar

18.9.Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

20.9. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

27. 9 – Chrám S. Mikuláše 18.hod-Ž. Vokálková-flétna

10.10. Kostel.Sv Salvatora: Dir A. Melichar

12.10.Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

14.10. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

20.10. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

22.10. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

15.10 – Chrám S. Mikuláše 18.hod- M. Mátlová-soprán

28.10 -Chrám S. Mikuláše 18.hod – B. Polášková-mezzosoprán

29.10. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

31.10. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

1.11. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

3.11. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

4.12. Klementinum Dir A. Melichar 19.hod

8.12. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

9.12.Muzeum české hudby. 17.hod. M. Mátlová soprán

15.12. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

18.12.Klementinum. Dir. A. Melichar 19.hod

22.12.Kostel Sv Salvatora Dir A. Melichar 17.hod

23.12. Varhanní koncert v Sokolově

25.12.Velvary: Vánoční koncert-M Laštovka trubka