Kalendář

Kalendář akcí 2013

3.1. Kostel Maří Magdaleny v Karlových Varech v 16.hod-S Barborou Poláškovou-mezzosoprán a Miroslavem Laštovkou-trubka

5.2. Kostel Maří Magdaleny v Karlových Varech v 16.hod-S Barborou Poláškovou-mezzosoprán a Miroslavem Laštovkou-trubka

5.3. Kostel Maří Magdaleny v Karlových Varech v 16.hod-S Barborou Poláškovou-mezzosoprán a Miroslavem Laštovkou-trubka

24.3. Sv. Mikuláš 18.hod. Ž, Vokálková flétna

3.4.Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

5.4.Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

6. dubna Sv. Mikuláš 18.hod. Rejlek, Bachtík trubky

16.4.VARHANNÍ NEŠPORY-Praha-Kostel Panny Marie pod Řetězem v 17.hod. M. Laštovka trubka

10.4.Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

12.4.Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

27. dubna Sv. Mikuláš 18.hod. M Šrůmová a M. Laštovka zpěv a trubka

30. května Sv. Mikuláš 18.hod. B Polášková mezzosprán

24.5.SNOUBENÍ ŽÁNRŮ-Chrám Pražského Jezulátka

Varhanní recitál duchovní hudby z různých žánrů

8. června Sv. Mikuláš 18.hod. Vaňkátovou, Vokálková zpěv, flétna

20.6. Závěrečný koncert 49. Ročníku Hudebního festivalu L. van Beethovena

Teplice Dům kultury v 19.hod. A. Guilmant-Symfonie pro varhany a orchestr č. 1 d moll. Hraje Severočeská filharmonie Teplice

14. července Sv. Mikuláš 18.hod. – Mátlová soprán

20.7.Vyšší Brod,KLÁŠTERNÍ KOSTEL Nanebevzetí Panny Marie ve 20.hod.

Program: Bach, Purcell, Handel aj. M. Kejmar trubka

26. července Sv. Mikuláš 18.hod. – Laštovka trubka

31. července Sv. Mikuláš 18.hod. – varhanní recitál

3.8. Vyšší Brod,KLÁŠTERNÍ KOSTEL Nanebevzetí Panny Marie ve 20.hod.

Program: Bach, Handel , Rossini, Dvořák aj. B. Polášková mezzosoprán

5. srpna Sv. Mikuláš 18.hod. – Vokálková flétna

25. srpna Sv. Mikuláš 18.hod. – Séquardtová hoboj

16.9. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL OLOMOUC

Chrám Sv. Mořice ve 20.hod. Program: Reger Wachet auf.., Durufle Toccata , Piazzola, Viklický, Wiedermann aj

21. září Sv. Mikuláš 18.hod. – Polášková, Rejlek zpěv trubka

24.9. SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI-22. Mezinárodní festival duchovního umění

Malá jazzová mše. Program Reger Wachet auf, jazzové skladby pro klasické varhany, Jazzová mše B.Chilccotta… Učinkují Jazzové trio a sbor

Kostel sv. Václava na Smíchově 19.30

28.9. Kostel sv. Václava na Proseku

Program: Varhany a housle. Housle Jůlie Svěcená

Pořádá Městská část Praha 9

19.12. ABONENTNÍ CYKLUS SEVEROČESKÉ FILHARMONIE TEPLICE

J. Rheinberger Koncert pro varhany a orchestr č. 2 g moll

Teplice Dům kultury v 19.hod. Hraje Severočeská filharmonie Teplice. Dir. ??

19.2. a 20.2. 2014 ORCHESTRÁLNÍ ŘADA FOK. A.Guilmant-Symfonie pro varhany a orchestr č.1 d moll, Smetanova síň Obecního domu v 19.30.hod. Hraje orchestr FOK, dir. H. M. Förster

Kalendář akcí 2012

1.1. Kostel Nejsvětější Trojice 19.hod-19.hod-Markéta Mátlová- soprán

3.1. Kostel Maří Magdaleny v Karlových Varech v 16.hod-S Barborou Poláškovou-mezzosoprán a Miroslavem Laštovkou-trubka

6.1.Tříkrálový koncert Chrudim-Chrudimská beseda 19.hod-M- Maroul- trubka

17.1. Kostel Maří Magdaleny v Karlových Varech v 16.hod-S Barborou Poláškovou-mezzosoprán a Miroslavem Laštovkou-trubka

25.2. Kostel Maří Magdaleny v Karlových Varech v 16.hod-S Barborou Poláškovou-mezzosoprán a Miroslavem Laštovkou-trubka

1.4. Smiřické svátky hudby-J. pdf reader Svěcený-housle, Ž. Vokálková-flétna

7.4. Kostel Sv. Salvátora

18.hod. Duchovní hudba. Dir. A. Melichar

11.4. Kostel sv. Františka 20.hod-O. Socha-tenor, M. Baerová-soprán

13.4.Kostel sv. Františka 20.hod-O. Socha-tenor, M. Baerová-soprán

18. 4. Sv. František ve 20. hod -S Barborou Poláškovou- mezzosoprán, Danou Hegerovou- flétna

18. 4. Sv. Mikuláš 18.hod – varhanní recitál

20.4. Sv. František ve 20. hod -S Barborou Poláškovou- mezzosoprán,

23.4.Kostel sv. Františka 20.hod-O. Socha-tenor, M. Baerová-soprán

25.4.Kostel sv. Františka 20.hod-M- Lastovka-trubka, O. Socha-tenor

26. 4. Sv. Mikuláš 18.hod – L. Séquardtová-hoboj

26.4.Kostel sv. Františka 20.hod-M- Lastovka-trubka, O. Socha-tenor

28.4.Kostel sv. Františka 20.hod- O. Socha-tenor, M. Baerová-soprán

3. 5. Sv. Mikuláš 18.hod – M. Mátlová-soprán

4.5. Kostel sv. Františka 20.hod-B. Polášková-mezzosoprán, D. Hegerová-flétna

5.5. Chrám Pražského Jezulátka 19.30 Koncert duchovní hudby, Barbora Polášková mezzosoprán, J. Verner-Trubka

6.5.Kostel sv. Františka 20.hod-B. Polášková-mezzosoprán, D. Hegerová-flétna

11. 5. Sv. Mikuláš 18.hod – Ž.Vokálková-flétna

13.5. OSTROVSKÉ VARHANNÍ JARO Kostel Sv. Michaela a Panny Marie Věrné

19. 5. Sv. Mikuláš18.hod – Vladimírem Rejlkem a Janem Bachtíkem – Trubky

29.5.Kostel sv. Františka 20.hod-B. Polášková-mezzosoprán,Ž. Vokálková -flétna

30.5. Sv. Mikuláš 18.hod- I. Séquardt-hoboj

31.5.Kostel sv. Františka 20.hod-B. Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková -flétna

1.6. Koncert Horní libchavá-recitál 21.hod

1. 6. Sv. Mikuláš 18.hod – B. Polášková-Mezzosoprán

6.6.Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

11.6.Kostel sv. Salvátora. 18.hod. Varhanní koncert

8.6.Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

19.6. Královský nástroj ve všední den, Kostel Panny Marie pod řetězem 17.hod Praha 1

24.6.Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

23. 6. Sv. Mikuláš 18.hod – D.Vaňkátová, Ž.Vokálkovou-soprán, flétna

26.6. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

29. 6. Sv. Mikuláš18.hod – s prof. Rejlkem-Trubka

1.7. Festival Komorní hudby Český Krumlov-Kostel Božího Těla 16.hod-J. Hasenohrl –trubka

13.7. Festival PROMS Kutná hora-Sv.Barbora- J. Hasenohrl-trubka- Premiéra skladby E. Viklického-Variace pro trubku a varhany na píseň “Over the Rainbow”

7.7. Kytlice-recitál 19hod

17.7. Kostel Maří Magdaleny Karlovy vary B. Polášková mezzosoprán, M. Laštovka trubka

21.7. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

23.7. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

29.7. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

31.7. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

8.8.CHEBSKÉ VARHANNÍ LÉTO, Ž.Vokálková-flétna

14.8. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

16.8. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

26.8. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

28.8. Kostel Maří Magdaleny Karlovy vary B. Polášková mezzosoprán, M. Laštovka trubka

28.8. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

30.8 -Chrám S. Mikuláše 18.hod- I. Séquard-hoboj

7. 9 – Chrám S. Mikuláše 18.hods- V Rejlek-trubka

23.7 Chrám S. Mikuláše 18.hod – M. Laštovka-trubka

3.9.Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

4.9.Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

5.9.Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

17.9.Kostel.Sv Salvatora: Dir A. Melichar

18.9.Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

20.9. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

27. 9 – Chrám S. Mikuláše 18.hod-Ž. Vokálková-flétna

10.10. Kostel.Sv Salvatora: Dir A. Melichar

12.10.Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

14.10. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

20.10. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

22.10. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

15.10 – Chrám S. Mikuláše 18.hod- M. Mátlová-soprán

28.10 -Chrám S. Mikuláše 18.hod – B. Polášková-mezzosoprán

29.10. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

31.10. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

1.11. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

3.11. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

4.12. Klementinum Dir A. Melichar 19.hod

8.12. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

9.12.Muzeum české hudby. 17.hod. M. Mátlová soprán

15.12. Kostel sv Františka ve 20.hod,B Polášková-mezzosoprán, Ž. Vokálková-flétna

18.12.Klementinum. Dir. A. Melichar 19.hod

22.12.Kostel Sv Salvatora Dir A. Melichar 17.hod

23.12. Varhanní koncert v Sokolově

25.12.Velvary: Vánoční koncert-M Laštovka trubka